Đang tải
Thống kê

Tên miền sai hoặc bị cấm

Tổng web đã đánh giá 96,244
Những web giá trị cao nhất
# Tên miền (VND) Giá web ước tính
1 wordpress.org http://www.wordpress.org 60,570,367,710,000 VND
2 google.com http://www.google.com 34,455,140,162,400 VND
3 translate.google.com http://www.translate.google.com 27,622,561,585,200 VND
4 maps.google.com http://www.maps.google.com 27,391,522,413,600 VND
5 play.google.com http://www.play.google.com 27,064,837,857,600 VND
6 chrome.google.com http://www.chrome.google.com 26,958,926,271,600 VND
7 sites.google.com http://www.sites.google.com 26,889,123,159,600 VND
8 developers.google.com http://www.developers.google.com 26,873,477,298,000 VND
9 dosc.google.com http://www.dosc.google.com 26,859,554,500,800 VND
10 site.google.com http://www.site.google.com 26,859,547,501,200 VND
Thêm các web hàng đầu
Những web mới kiểm tra
# Tên miền (VND) Giá web ước tính
1 tinnhaban.com http://www.tinnhaban.com 5,152,800 VND
2 thenorthernpearl.com http://www.thenorthernpearl.com 42,134,400 VND
3 hay88.com http://www.hay88.com 347,061,600 VND
4 webcoban.vn http://www.webcoban.vn 136,207,200 VND
5 dulichthaiduong.com http://www.dulichthaiduong.com 9,462,000 VND
6 muaphutungoto.vn http://www.muaphutungoto.vn 423,373,200 VND
7 vexedicampuchia.com http://www.vexedicampuchia.com 37,756,800 VND
8 xedicampuchia.com http://www.xedicampuchia.com 14,774,400 VND
9 fbdown.net http://www.fbdown.net 17,322,938,400 VND
10 ractravel.net http://www.ractravel.net 21,819,600 VND
Thêm web mới kiểm tra