Đang tải
Thống kê

Tên miền sai hoặc bị cấm

Tổng web đã đánh giá 92,568
Những web giá trị cao nhất
# Tên miền (VND) Giá web ước tính
1 google.com http://www.google.com 31,891,024,779,600 VND
2 maps.google.com http://www.maps.google.com 27,197,703,124,800 VND
3 sites.google.com http://www.sites.google.com 26,958,141,883,200 VND
4 chrome.google.com http://www.chrome.google.com 26,948,786,587,200 VND
5 play.google.com http://www.play.google.com 26,942,468,524,800 VND
6 developers.google.com http://www.developers.google.com 26,864,364,548,400 VND
7 dosc.google.com http://www.dosc.google.com 26,859,554,728,800 VND
8 docs.google.com http://www.docs.google.com 26,859,545,700,000 VND
9 plus.google.com http://www.plus.google.com 26,859,545,700,000 VND
10 mail.google.com http://www.mail.google.com 26,859,545,700,000 VND
Thêm các web hàng đầu
Những web mới kiểm tra
# Tên miền (VND) Giá web ước tính
1 phelieulocphat.com http://www.phelieulocphat.com 57,752,400 VND
2 vinadc.com http://www.vinadc.com 6,771,600 VND
3 phelieuthienphu.com http://www.phelieuthienphu.com 13,999,200 VND
4 minerbase.org http://www.minerbase.org 67,602,000 VND
5 phelieulocphat.net http://www.phelieulocphat.net 12,927,600 VND
6 blogchamsoc.com http://www.blogchamsoc.com 6,019,200 VND
7 traderviet.com http://www.traderviet.com 1,405,232,400 VND
8 tuviphongthuy.org http://www.tuviphongthuy.org 1,026,000 VND
9 xemvideo.tk http://www.xemvideo.tk 166,622,400 VND
10 thiendia.tk http://www.thiendia.tk 3,374,400 VND
Thêm web mới kiểm tra