Đang tải
Thống kê

Tên miền sai hoặc bị cấm

Tổng web đã đánh giá 95,970
Những web giá trị cao nhất
# Tên miền (VND) Giá web ước tính
1 google.com http://www.google.com 33,414,100,666,800 VND
2 maps.google.com http://www.maps.google.com 27,197,703,124,800 VND
3 chrome.google.com http://www.chrome.google.com 26,948,786,587,200 VND
4 play.google.com http://www.play.google.com 26,942,468,524,800 VND
5 sites.google.com http://www.sites.google.com 26,902,654,936,800 VND
6 developers.google.com http://www.developers.google.com 26,866,927,177,200 VND
7 dosc.google.com http://www.dosc.google.com 26,859,554,728,800 VND
8 site.google.com http://www.site.google.com 26,859,547,501,200 VND
9 docs.google.com http://www.docs.google.com 26,859,545,700,000 VND
10 translate.google.com http://www.translate.google.com 26,859,545,700,000 VND
Thêm các web hàng đầu
Những web mới kiểm tra
# Tên miền (VND) Giá web ước tính
1 cattuongphongthuy.com http://www.cattuongphongthuy.com 38,235,600 VND
2 soicau366.com http://www.soicau366.com 811,292,400 VND
3 thietkeweb500.net http://www.thietkeweb500.net 74,692,800 VND
4 chotloto.com http://www.chotloto.com 43,821,600 VND
5 thangeu.net http://www.thangeu.net 7,387,200 VND
6 kenhnhac.vn http://www.kenhnhac.vn 577,090,800 VND
7 bomnuoc.com http://www.bomnuoc.com 25,490,400 VND
8 trungtambatdongsan.com.vn http://www.trungtambatdongsan.com.vn 2,964,000 VND
9 thaiminh.net http://www.thaiminh.net 478,800 VND
10 tuandenroi.com http://www.tuandenroi.com 4,765,200 VND
Thêm web mới kiểm tra