Đang tải
Thống kê

Tên miền sai hoặc bị cấm

Tổng web đã đánh giá 96,237
Những web giá trị cao nhất
# Tên miền (VND) Giá web ước tính
1 google.com http://www.google.com 34,337,837,970,000 VND
2 maps.google.com http://www.maps.google.com 27,391,522,413,600 VND
3 chrome.google.com http://www.chrome.google.com 26,958,926,271,600 VND
4 play.google.com http://www.play.google.com 26,942,468,524,800 VND
5 sites.google.com http://www.sites.google.com 26,889,123,159,600 VND
6 developers.google.com http://www.developers.google.com 26,873,477,298,000 VND
7 dosc.google.com http://www.dosc.google.com 26,859,554,500,800 VND
8 site.google.com http://www.site.google.com 26,859,547,501,200 VND
9 docs.google.com http://www.docs.google.com 26,859,545,700,000 VND
10 translate.google.com http://www.translate.google.com 26,859,545,700,000 VND
Thêm các web hàng đầu
Những web mới kiểm tra
# Tên miền (VND) Giá web ước tính
1 bittret.com http://www.bittret.com 2,280,000 VND
2 caykiengngochanh.com http://www.caykiengngochanh.com 2,986,800 VND
3 oktot.net http://www.oktot.net 129,618,000 VND
4 jobtest.vn http://www.jobtest.vn 206,796,000 VND
5 thietkenhao.com.vn http://www.thietkenhao.com.vn 23,780,400 VND
6 vietjack.com http://www.vietjack.com 2,592,975,600 VND
7 ahdvn.com http://www.ahdvn.com 38,919,600 VND
8 e1.com.vn http://www.e1.com.vn 11,080,800 VND
9 tizi.vn http://www.tizi.vn 982,018,800 VND
10 lapdatcameratannoi.net http://www.lapdatcameratannoi.net 10,465,200 VND
Thêm web mới kiểm tra