Đang tải
Thống kê

Tên miền sai hoặc bị cấm

Tổng web đã đánh giá 95,667
Những web giá trị cao nhất
# Tên miền (VND) Giá web ước tính
1 google.com http://www.google.com 33,414,100,666,800 VND
2 maps.google.com http://www.maps.google.com 27,197,703,124,800 VND
3 chrome.google.com http://www.chrome.google.com 26,948,786,587,200 VND
4 play.google.com http://www.play.google.com 26,942,468,524,800 VND
5 sites.google.com http://www.sites.google.com 26,902,654,936,800 VND
6 developers.google.com http://www.developers.google.com 26,866,927,177,200 VND
7 dosc.google.com http://www.dosc.google.com 26,859,554,728,800 VND
8 site.google.com http://www.site.google.com 26,859,547,501,200 VND
9 docs.google.com http://www.docs.google.com 26,859,545,700,000 VND
10 translate.google.com http://www.translate.google.com 26,859,545,700,000 VND
Thêm các web hàng đầu
Những web mới kiểm tra
# Tên miền (VND) Giá web ước tính
1 viettell.com.vn http://www.viettell.com.vn 387,600 VND
2 123zo.com.vn http://www.123zo.com.vn 478,800 VND
3 sohoa.com http://www.sohoa.com 17,350,800 VND
4 nhanguoiviet.com http://www.nhanguoiviet.com 7,660,800 VND
5 raovatnhanh.com http://www.raovatnhanh.com 8,983,200 VND
6 dienthoaiusa.com http://www.dienthoaiusa.com 49,339,200 VND
7 chiasemagiamgia.org http://www.chiasemagiamgia.org 60,898,800 VND
8 yes.com http://www.yes.com 158,710,800 VND
9 noone.com http://www.noone.com 27,656,400 VND
10 raovat.com http://www.raovat.com 69,038,400 VND
Thêm web mới kiểm tra