Đang tải
Thống kê

Tên miền sai hoặc bị cấm

Tổng web đã đánh giá 59,044
Những web giá trị cao nhất
# Tên miền (VND) Giá web ước tính
1 mail.google.com http://www.mail.google.com 29,840,730,060,000 VND
2 google.com http://www.google.com 26,859,562,298,400 VND
3 docs.google.com http://www.docs.google.com 26,859,545,700,000 VND
4 sites.google.com http://www.sites.google.com 26,859,545,700,000 VND
5 chrome.google.com http://www.chrome.google.com 26,859,545,700,000 VND
6 translate.google.com http://www.translate.google.com 26,859,545,700,000 VND
7 maps.google.com http://www.maps.google.com 26,859,545,700,000 VND
8 dosc.google.com http://www.dosc.google.com 26,859,545,700,000 VND
9 plus.google.com http://www.plus.google.com 26,859,545,700,000 VND
10 play.google.com http://www.play.google.com 26,859,545,700,000 VND
Thêm các web hàng đầu
Những web mới kiểm tra
# Tên miền (VND) Giá web ước tính
1 authorship.com http://www.authorship.com 40,538,400 VND
2 camerabienhoa24h.com http://www.camerabienhoa24h.com 3,762,000 VND
3 dealcholon.vn http://www.dealcholon.vn 342,000 VND
4 dealcholon.com http://www.dealcholon.com 4,719,600 VND
5 bitcoin.com http://www.bitcoin.com 46,343,416,800 VND
6 media.zalo.me http://www.media.zalo.me 2,568,146,400 VND
7 topvst.com http://www.topvst.com 7,820,400 VND
8 aqv.edu.vn http://www.aqv.edu.vn 4,309,200 VND
9 genuineptr.com http://www.genuineptr.com 301,074,000 VND
10 vinamainex.com.vn http://www.vinamainex.com.vn 3,420,000 VND
Thêm web mới kiểm tra