Đang tải
Thống kê

Tên miền sai hoặc bị cấm

Tổng web đã đánh giá 87,511
Những web giá trị cao nhất
# Tên miền (VND) Giá web ước tính
1 google.com http://www.google.com 31,006,494,538,800 VND
2 maps.google.com http://www.maps.google.com 27,185,080,588,800 VND
3 play.google.com http://www.play.google.com 27,029,020,380,000 VND
4 chrome.google.com http://www.chrome.google.com 26,948,786,587,200 VND
5 developers.google.com http://www.developers.google.com 26,895,074,940,000 VND
6 plus.google.com http://www.plus.google.com 26,859,545,700,000 VND
7 mail.google.com http://www.mail.google.com 26,859,545,700,000 VND
8 docs.google.com http://www.docs.google.com 26,859,545,700,000 VND
9 dosc.google.com http://www.dosc.google.com 26,859,545,700,000 VND
10 translate.google.com http://www.translate.google.com 26,859,545,700,000 VND
Thêm các web hàng đầu
Những web mới kiểm tra
# Tên miền (VND) Giá web ước tính
1 nhaxinh24h.vn http://www.nhaxinh24h.vn 6,270,000 VND
2 duannhadat247.com http://www.duannhadat247.com 2,576,400 VND
3 ipi.vn http://www.ipi.vn 1,185,600 VND
4 sieuthinamcuong.vn http://www.sieuthinamcuong.vn 342,000 VND
5 gaigu.net http://www.gaigu.net 5,403,600 VND
6 codexinh.com http://www.codexinh.com 230,029,200 VND
7 phongcachsao.com http://www.phongcachsao.com 22,891,200 VND
8 phunutheky.vn http://www.phunutheky.vn 5,722,800 VND
9 vietbao.vn http://www.vietbao.vn 66,206,206,800 VND
10 techalldays.site http://www.techalldays.site 342,000 VND
Thêm web mới kiểm tra