Đang tải
Thống kê

Tên miền sai hoặc bị cấm

Tổng web đã đánh giá 55,688
Những web giá trị cao nhất
# Tên miền (VND) Giá web ước tính
1 google.com http://www.google.com 26,859,562,230,000 VND
2 maps.google.com http://www.maps.google.com 26,859,545,700,000 VND
3 sites.google.com http://www.sites.google.com 26,859,545,700,000 VND
4 mail.google.com http://www.mail.google.com 26,859,545,700,000 VND
5 translate.google.com http://www.translate.google.com 26,859,545,700,000 VND
6 plus.google.com http://www.plus.google.com 26,859,545,700,000 VND
7 docs.google.com http://www.docs.google.com 26,859,545,700,000 VND
8 play.google.com http://www.play.google.com 26,859,545,700,000 VND
9 dosc.google.com http://www.dosc.google.com 26,859,545,700,000 VND
10 chrome.google.com http://www.chrome.google.com 26,859,545,700,000 VND
Thêm các web hàng đầu
Những web mới kiểm tra
# Tên miền (VND) Giá web ước tính
1 thietbicapthoatnuoc.com http://www.thietbicapthoatnuoc.com 5,107,200 VND
2 gianphoichinhhang.com http://www.gianphoichinhhang.com 1,938,000 VND
3 webdatcang.com http://www.webdatcang.com 2,599,200 VND
4 kienthuctieuhoc.com http://www.kienthuctieuhoc.com 615,600 VND
5 steemit.com http://www.steemit.com 7,433,598,000 VND
6 manplus.com http://www.manplus.com 12,699,600 VND
7 htoffer.net http://www.htoffer.net 2,553,600 VND
8 vnthivandan.net http://www.vnthivandan.net 6,110,400 VND
9 giayxuatkhauhn.com http://www.giayxuatkhauhn.com 22,731,600 VND
10 autozone.vn http://www.autozone.vn 25,650,000 VND
Thêm web mới kiểm tra