Đang tải
Thống kê

Tên miền sai hoặc bị cấm

Tổng web đã đánh giá 96,261
Những web giá trị cao nhất
# Tên miền (VND) Giá web ước tính
1 wordpress.org http://www.wordpress.org 57,606,734,014,800 VND
2 google.com http://www.google.com 35,236,705,512,000 VND
3 translate.google.com http://www.translate.google.com 27,622,561,585,200 VND
4 maps.google.com http://www.maps.google.com 27,391,522,413,600 VND
5 mail.google.com http://www.mail.google.com 27,374,717,468,400 VND
6 play.google.com http://www.play.google.com 27,064,837,857,600 VND
7 chrome.google.com http://www.chrome.google.com 26,958,926,271,600 VND
8 sites.google.com http://www.sites.google.com 26,880,293,038,800 VND
9 developers.google.com http://www.developers.google.com 26,873,477,298,000 VND
10 dosc.google.com http://www.dosc.google.com 26,859,554,500,800 VND
Thêm các web hàng đầu
Những web mới kiểm tra
# Tên miền (VND) Giá web ước tính
1 sefvi.com http://www.sefvi.com 19,288,800 VND
2 1gom.top http://www.1gom.top 37,597,200 VND
3 azw.vn http://www.azw.vn 1,208,400 VND
4 kenhshop.com http://www.kenhshop.com 16,051,200 VND
5 wplicense.net http://www.wplicense.net 180,667,200 VND
6 bdshot.vn http://www.bdshot.vn 118,149,600 VND
7 lomienbac.com http://www.lomienbac.com 293,436,000 VND
8 myphamtocsaigon.com http://www.myphamtocsaigon.com 116,850,000 VND
9 chohanghoa.com.vn http://www.chohanghoa.com.vn 140,607,600 VND
10 sv288.net http://www.sv288.net 9,393,600 VND
Thêm web mới kiểm tra