Đang tải
Thống kê

Tên miền sai hoặc bị cấm

Tổng web đã đánh giá 96,234
Những web giá trị cao nhất
# Tên miền (VND) Giá web ước tính
1 google.com http://www.google.com 34,516,078,816,800 VND
2 maps.google.com http://www.maps.google.com 27,391,522,413,600 VND
3 chrome.google.com http://www.chrome.google.com 26,958,926,271,600 VND
4 play.google.com http://www.play.google.com 26,942,468,524,800 VND
5 sites.google.com http://www.sites.google.com 26,889,123,159,600 VND
6 developers.google.com http://www.developers.google.com 26,873,477,298,000 VND
7 dosc.google.com http://www.dosc.google.com 26,859,554,728,800 VND
8 site.google.com http://www.site.google.com 26,859,547,501,200 VND
9 docs.google.com http://www.docs.google.com 26,859,545,700,000 VND
10 translate.google.com http://www.translate.google.com 26,859,545,700,000 VND
Thêm các web hàng đầu
Những web mới kiểm tra
# Tên miền (VND) Giá web ước tính
1 huynhgiakhang.com http://www.huynhgiakhang.com 3,306,000 VND
2 danangtravelbooking.com http://www.danangtravelbooking.com 4,195,200 VND
3 nhatvietlogistics.com.vn http://www.nhatvietlogistics.com.vn 47,127,600 VND
4 hoianbudgetcarrental.com http://www.hoianbudgetcarrental.com 8,960,400 VND
5 quochung1st.com http://www.quochung1st.com 12,585,600 VND
6 muabannhadatviet.vn http://www.muabannhadatviet.vn 9,256,800 VND
7 ybai.vn http://www.ybai.vn 242,751,600 VND
8 muabanxetaivn.com http://www.muabanxetaivn.com 20,092,933,200 VND
9 hot24h.vn http://www.hot24h.vn 742,368,000 VND
10 ancu.me http://www.ancu.me 2,587,344,000 VND
Thêm web mới kiểm tra