Đang tải
Thống kê

Tên miền sai hoặc bị cấm

Tổng web đã đánh giá 96,252
Những web giá trị cao nhất
# Tên miền (VND) Giá web ước tính
1 wordpress.org http://www.wordpress.org 60,516,334,674,000 VND
2 google.com http://www.google.com 34,974,987,572,400 VND
3 translate.google.com http://www.translate.google.com 27,622,561,585,200 VND
4 maps.google.com http://www.maps.google.com 27,391,522,413,600 VND
5 mail.google.com http://www.mail.google.com 27,374,717,468,400 VND
6 play.google.com http://www.play.google.com 27,064,837,857,600 VND
7 chrome.google.com http://www.chrome.google.com 26,958,926,271,600 VND
8 sites.google.com http://www.sites.google.com 26,880,293,038,800 VND
9 developers.google.com http://www.developers.google.com 26,873,477,298,000 VND
10 dosc.google.com http://www.dosc.google.com 26,859,554,500,800 VND
Thêm các web hàng đầu
Những web mới kiểm tra
# Tên miền (VND) Giá web ước tính
1 thietbicapthoatnuoc.com http://www.thietbicapthoatnuoc.com 57,547,200 VND
2 talk37.vn http://www.talk37.vn 398,589,600 VND
3 wplicense.net http://www.wplicense.net 171,182,400 VND
4 xehoigiatot.vn http://www.xehoigiatot.vn 74,852,400 VND
5 vuabocxep.com http://www.vuabocxep.com 2,280,000 VND
6 bocxephanghoa.vn http://www.bocxephanghoa.vn 2,758,800 VND
7 hcvietnam.vn http://www.hcvietnam.vn 5,654,400 VND
8 hostingviet.vn http://www.hostingviet.vn 274,078,800 VND
9 truyenvkl.com http://www.truyenvkl.com 1,255,618,800 VND
10 camquaytay.com http://www.camquaytay.com 140,014,800 VND
Thêm web mới kiểm tra