Đang tải
Thống kê

Tên miền sai hoặc bị cấm

Tổng web đã đánh giá 96,239
Những web giá trị cao nhất
# Tên miền (VND) Giá web ước tính
1 google.com http://www.google.com 34,325,393,980,800 VND
2 maps.google.com http://www.maps.google.com 27,391,522,413,600 VND
3 chrome.google.com http://www.chrome.google.com 26,958,926,271,600 VND
4 play.google.com http://www.play.google.com 26,942,468,524,800 VND
5 sites.google.com http://www.sites.google.com 26,889,123,159,600 VND
6 developers.google.com http://www.developers.google.com 26,873,477,298,000 VND
7 dosc.google.com http://www.dosc.google.com 26,859,554,500,800 VND
8 site.google.com http://www.site.google.com 26,859,547,501,200 VND
9 docs.google.com http://www.docs.google.com 26,859,545,700,000 VND
10 translate.google.com http://www.translate.google.com 26,859,545,700,000 VND
Thêm các web hàng đầu
Những web mới kiểm tra
# Tên miền (VND) Giá web ước tính
1 forum.soicauxsvip.com http://www.forum.soicauxsvip.com 342,000 VND
2 dupont.vn http://www.dupont.vn 342,000 VND
3 batluaquytoc.com http://www.batluaquytoc.com 80,005,200 VND
4 thepinkcoins.com http://www.thepinkcoins.com 2,439,600 VND
5 vienthongthanhnhan.com http://www.vienthongthanhnhan.com 58,162,800 VND
6 danangcity09.blogspot.com http://www.danangcity09.blogspot.com 27,040,800 VND
7 faimua.com http://www.faimua.com 7,432,800 VND
8 phuongsala.vn http://www.phuongsala.vn 11,126,400 VND
9 amazon.com http://www.amazon.com 2,831,449,053,600 VND
10 xeototaihino.com http://www.xeototaihino.com 19,795,894,800 VND
Thêm web mới kiểm tra