Đang tải
Thống kê
27,029,020,380,000 VND
star rating star rating star rating star rating star rating
Cập nhật sau cùng: 26 Apr 2018 Cập nhật
Play.google.comcó xếp hạng Alexa vị trí:1. Có tên miền đuôi .com Pagerank được 0/10 Không có mặt trên danh bạ Dmoz-Play.google.com ước tính giá trị web 27,029,020,380,000 VND và thu nhập hàng ngày khoảng 2,238,298,800 VND.
Số liệu dự đoán
Google Pagerank
0 trên 10
Điểm tốc độ
0 trên 100
Tỉ lệ thoát trang
50 trên 100
Domain Authority
100 trên 100
Thông tin mô tả

Google Play

Thưởng thức hàng triệu tạp chí, sách, chÆ°Æ¡ng trình truyền hình, phim, nhạc, trò chÆ¡i và ứng dụng Android mới nhất vÃ

Số liệu truy cập
visitors Số khách hàng ngày 39,268,341
pageviews Số trang xem hàng ngày 235,610,046
cash Thu nhập mỗi ngày 2,238,298,800 VND
Chỉ số index trên các máy tìm kiếm
google Google Index N/A
bing Bing Index N/A
yahoo Yahoo Index N/A
Biểu đồ Alexa
Biểu đồ truy cập
play.google.com
Biểu đồ tìm kiếm
play.google.com
Chỉ số an toàn
safe browsing Đánh giá an toàn duyệt web của Google Không an toàn
spamhaus Spamhaus Blocklist Không an toàn
Thống kê SEO
Nguồn Số liệu
alexa Xếp hạng Alexa 1
dmoz Liệt kê danh bạ Không
links Tổng backlink 74,331
speed Tốc độ web 0/100
bounce rate Tỉ lệ thoát trang 50/100
DA Domain Authority 100/100
Số liệu mạng xã hội
Nguồn Số liệu
google plus Google + N/A
fb Facebook like N/A
fb Chia sẻ Facebook N/A
fb Bình luận Facebook N/A
tweet Tweet N/A
in LinkedIn Share N/A
pin Pinterest Pin 3
stumbleupon StumbleUpon 1
vk VKontakte 1,279
Chỉ số HTTP Header
HTTP/1.1 302 Moved Temporarily Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate Pragma: no-cache Expires: Mon, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT Date: Thu, 26 Apr 2018 06:55:37 GMT Location: http://play.google.com/store P3P: CP="This is not a P3P policy! See g.co/p3phelp for more info." X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block Server: GSE Set-Cookie: NID=128=GcV6hmcKbdASDj6H4wrUoK7Ouo4iKZ7PoOZtutS6F6T6IVbpjtJql2g0NxOhy8YTBg4oxsmq83UTLbkEZKPmbiH6VenOTPY98aSczoMHc0KTL8FQh4ow7FBzvCDmxaKM;Domain=.google.com;Path=/;Expires=Fri, 26-Oct-2018 06:55:37 GMT;HttpOnly Transfer-Encoding: chunked Accept-Ranges: none Vary: Accept-Encoding HTTP/1.1 301 Moved Permanently Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate Pragma: no-cache Expires: Mon, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT Date: Thu, 26 Apr 2018 06:55:37 GMT Location: https://play.google.com/store P3P: CP="This is not a P3P policy! See g.co/p3phelp for more info." X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block Server: GSE Set-Cookie: NID=128=GKAI2_UTYW1rAwkDWZmzYhbHs_UfprzbOua3Ydpq1lJKBY8DUMpgIXWPkovO8Md_AjsQts0bRTjmqBnVQXilxRgsWDH-wr4N7aiohPujLR9LffUAa8SCT4F3iFNBuvh3;Domain=.google.com;Path=/;Expires=Fri, 26-Oct-2018 06:55:37 GMT;HttpOnly Transfer-Encoding: chunked Accept-Ranges: none Vary: Accept-Encoding HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate Pragma: no-cache Expires: Mon, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT Date: Thu, 26 Apr 2018 06:55:37 GMT P3P: CP="This is not a P3P policy! See g.co/p3phelp for more info." Content-Security-Policy: report-uri /cspreport;frame-ancestors 'self' Content-Length: 624948 X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block Server: GSE Set-Cookie: PLAY_PREFS=CsMICAASvggKAlZOEI3S8YWwLBr_BxESExQV1AHVAacCxATjBeUF6AXXBtgG3gbfBpCVgQaRlYEGkpWBBpeVgQa4lYEGwJWBBsGVgQbElYEGx5WBBtSVgQbZlYEG8pWBBviVgQadloEGnpaBBp-WgQagloEG7peBBoWYgQaJmIEGvpiBBqubgQatm4EGyZuBBsqbgQbLm4EG1ZuBBrydgQbdnYEG552BBpCegQbiooEG86KBBoujgQaapIEG6qWBBsamgQbOqIEGvKyBBtavgQaHsoEGibKBBtaygQbJs4EGsbSBBta5gQaiwIEGwMCBBsHAgQbywIEG1sKBBozFgQbKxoEG-MeBBqrKgQbYzIEG3MyBBt3NgQaGzoEGoc-BBsTSgQaV1YEG2tiBBvLbgQbY5IEGl-WBBrjogQbP64EGsOyBBtf1gQa6-4EGu_-BBsn_gQbVg4IGyISCBrmGggamh4IGp4eCBuyHggbth4IG642CBvuNggaJjoIGlZiCBo-aggaZmoIGwZqCBveaggadnoIG1Z6CBrugggb2ooIGkqWCBvKnggaeqIIGtKiCBq22ggb8uYIG_rmCBv-5ggbCu4IGj7-CBurAgga8wYIGkMuCBpHLggbNy4IG0cuCBtzMggbY0IIG89GCBovSggaB2IIGo9qCBr7bggbF24IGsdyCBurdggb43YIG79-CBtDhggaW6YIGo-2CBoXuggaz7oIGjPCCBrHwgga-8YIG6_aCBq34ggaz-IIG9vqCBt_7ggbj-4IGg_yCBoX8ggbb_IIG3PyCBv_8ggaB_YIGgv-CBoCAgwaJgYMG8oGDBoGCgwaQhYMGuoWDBteHgwabiIMG0IiDBvCIgwaFj4MGkI-DBtmRgwb8koMGrJWDBriVgwbAloMG3JeDBtuagwbtm4MG7puDBtCcgwb0noMGlZ-DBsafgwaboIMG_aCDBrmjgwbgroMG7K-DBpW0gwaYtIMGrbSDBri2gwbgvIMG9LyDBva8gwbNvoMGsMGDBsnCgwa4xoMG5MaDBq3IgwaeyYMGm8qDBvXLgwaHzYMGys2DBv7Ngwai0IMGutCDBujQgwb504MG69SDBofVgwbP1oMG69aDBuPXgwbR2YMGrNyDBoLfgwbh34MGhuCDBojggwbv44MG_-WDBsnsgwaO7YMGle6DBuPvgwbV9IMG-_SDBq_3gwaN-IMGmPiDBtb5gwbe-YMGjP6DBof_gwaRgIQGkoCEBqeBhAbdgYQG34GEBvqDhAbXhIQG4oeEBuOHhAakiYQGvomEBvuKhAaAjoQGm4-EBu6RhAb8kYQGzpeEBomYhAaBnYQGip2EBq2lhAb_p4QGkqmEBqOphAanr4QGwa-EBvevhAb4r4QGyLOEBiiT0vGFsCw6JGZhN2FmYzM2LWIzODEtNGM0ZC05ZjNiLTc2NDM3NzFkZTcyZUABSAA:S:ANO1ljKZdy0X5LxZTw; Domain=play.google.com; Path=/; Secure; HttpOnly Set-Cookie: PLAY_PREFS=i; Expires=Wed, 25-Apr-2018 06:55:37 GMT; Path=/; Secure; HttpOnly Set-Cookie: NID=128=PRk__0nqmzwV9h-_NSxomg4w-pMden-XOmIjk6ZIZ0lZXMcbpRrsnXSLzOW3Z81zYA1FvTrHHX-1awkjUfIW9dxaNtGOM5NPMnn48F7iWJA58C_RUQmc50sXdv8OWi2j;Domain=.google.com;Path=/;Expires=Fri, 26-Oct-2018 06:55:38 GMT;HttpOnly Alt-Svc: hq=":443"; ma=2592000; quic=51303433; quic=51303432; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="43,42,41,39,35"
Thông tin máy chủ
Lưu trữ IP Nước

Gắn mã bên cạnh vào web để khách hàng thấy giá trị của web bạn

Kiểm tra giá trị web

Tên miền sai hoặc bị cấm