Đang tải
Thống kê
357,595,200 VND cash icon
star rating star rating star rating star rating star rating
Cập nhật sau cùng: 14 Sep 2018 Cập nhật
Agri360.vncó xếp hạng Alexa vị trí:2,839,861. Có tên miền đuôi .vn Pagerank được 0/10 Không có mặt trên danh bạ Dmoz-Agri360.vn ước tính giá trị web 357,595,200 VND và thu nhập hàng ngày khoảng 22,800 VND.
Số liệu dự đoán
Google Pagerank
0 trên 10
Điểm tốc độ
0 trên 100
Tỉ lệ thoát trang
100 trên 100
Domain Authority
0 trên 100
Số liệu truy cập
visitors Số khách hàng ngày 270
pageviews Số trang xem hàng ngày 1,890
cash Thu nhập mỗi ngày 22,800 VND
Chỉ số index trên các máy tìm kiếm
google Google Index N/A
bing Bing Index N/A
yahoo Yahoo Index N/A
Biểu đồ Alexa
Biểu đồ truy cập
agri360.vn
Biểu đồ tìm kiếm
agri360.vn
Chỉ số an toàn
safe browsing Đánh giá an toàn duyệt web của Google Không an toàn
spamhaus Spamhaus Blocklist Không an toàn
Thống kê SEO
Nguồn Số liệu
alexa Xếp hạng Alexa 2,839,861
dmoz Liệt kê danh bạ Không
links Tổng backlink 15,255
speed Tốc độ web 0/100
bounce rate Tỉ lệ thoát trang 100/100
DA Domain Authority 0/100
Số liệu mạng xã hội
Nguồn Số liệu
google plus Google + N/A
fb Facebook like N/A
fb Chia sẻ Facebook N/A
fb Bình luận Facebook N/A
tweet Tweet N/A
in LinkedIn Share N/A
pin Pinterest Pin N/A
stumbleupon StumbleUpon N/A
vk VKontakte N/A
Chỉ số HTTP Header
HTTP/1.1 302 Found Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Connection: close Cache-Control: no-cache Location: https://bbp88.app.goo.gl/?link=http://agri360.vn&apn=ishopgo.com.agri&ibi=com.ishopgo.agri360&efr=1&ius=agri360&isi=1409513335 Date: Fri, 14 Sep 2018 13:21:17 GMT Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6Inpta2dFUVpIbGZac29TVjFkXC94WGlRPT0iLCJ2YWx1ZSI6Im12aUtOOW5XaTdGeDRBVTFTSW1TSWNiKzhvZlhaNGdOSzdRMko0K3g3aHJsRUtYcWFtbUdYZUx5TjByb3B6cVV4TFN3RUJNT3NQSUhsVDRSSkVteHZ3PT0iLCJtYWMiOiI0YmI2YmVhN2RhMjM3MjhmMDM0OGZmMjFiZDg3OTExMTY5MTdhYTA2MmY5ZGUyZTg4NTlhMDU2NDBkZTcyNDllIn0%3D; expires=Sat, 15-Sep-2018 01:21:17 GMT; Max-Age=43200; path=/ Set-Cookie: laravel_session=AijayySsHMKfTF3eVdf4bxFxYGHQ9MwQ7ISvG7iA; expires=Sat, 15-Sep-2018 01:21:17 GMT; Max-Age=43200; path=/; HttpOnly Server: Nginx X-Powered-By: VPSSIM X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-Content-Type-Options: nosniff X-XSS-Protection: 1; mode=block HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 x-ua-compatible: IE=edge Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate Pragma: no-cache Expires: Mon, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT Date: Fri, 14 Sep 2018 13:21:17 GMT Content-Security-Policy: script-src 'nonce-qSFBqj9UMt6Hl95qqq+3X1exDTA' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval';object-src 'self';base-uri 'self';report-uri /_/DurableDeepLinkUi/cspreport;worker-src 'self' Content-Length: 163056 Server: ESF X-XSS-Protection: 1; mode=block X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-Content-Type-Options: nosniff Alt-Svc: quic=":443"; ma=2592000; v="44,43,39,35"
Thông tin máy chủ
Lưu trữ IP Nước
ns1.visiondns.net 45.79.87.62 country flag
ns-bak.vdns.vn 45.118.133.225 country flag
ns2.visiondns.net 103.3.244.166 country flag

Gắn mã bên cạnh vào web để khách hàng thấy giá trị của web bạn

Kiểm tra giá trị web

Tên miền sai hoặc bị cấm